Начало Построени обекти
Построени обекти

1.    През 2005 год. и 2006г. фирма “ ТСМ – 3” ООД гр.Бургас е главен изпълнител на обект  “ИЗГРАЖДАНЕ ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА НА КОНТАКТНА ЗОНА ГКПП “ЛЕСОВО – ХАМЗАБЕЙЛИ”  с  ИНВЕСТИТОР “ ГРАНИЧЕН КОМПЛЕКС ИЗГРЕВ” АД – ГР.ЕЛХОВО Бяха извършвани следните видове СМР  на обекта:

При изграждане на инфраструктурата бе положени: асфалтобетон / плътна и неплътна смес/ , основа от трошен камък , бетонови бордюри , направена беше хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация ;бяха извършени земно – насипни работи , изградени бяха водопровод от ПЕВП тръби и канализация от РVС тръби ; изградено беше електро – захранването на обекта и беше направено уличното осветление. След изграждане на инфраструктурата бяха построени сгради на влизане и излизане от България , както и склад подмитнически контрол. За тяхното изграждане бяха извършени изкопно – насипни работи , бетонови , кофражни и армировъчни СМР , зидарии и мазачески работи ; изградени бяха битов водопровод от полипропиленови тръби , битово – фекална канализация от РVС тръби , дъждовна канализация от РVС тръби и площадкови отклонения от полиетиленови тръби и РVС тръби; бяха направени бордюри и тротоари и бетонови настилки , положен беше и асфалтобетон / плътен и неплътен/


2.През 2006г и 2007 г. “ТСМ – 3” ООД беше главен изпълнител на обект  “Изграждане магазин и складова база КАЧИКА”  с инвеститор “ Качика” ЕООД гр.Бургас.

На този обект фирмата ни участва само с труд и механизация. Бяха извършени земно – насипни работи , кофражни , армировъчни и бетонови работи ,беше изградена БФК от РVС тръби , както и водопроводна мрежа  от полипропиленови тръби , направена беше хидроизолация на обекта , извършени бяха зидарски , мазачески , облицовъчни и бояджийски работи .

 

 

3.През 2008 година “ ТСМ  - 3” ООД беше главен изпълнител на обект : “Бургас Плаза” АД – търговски и развлекателен комплекс – Външен уличен водопровод , външна улична битово – фекална канализация и външна улична дъждовна канализация” с инвеститор “БУРГАС ПЛАЗА” АД гр.София.

Бяха извършени следните СМР : разваляне и възстановяване на асфалтова настилка , както и на трошенокаменна настилка , изкопно – насипни работи , изградени бяха  външен уличен водопровод от ПЕВП тръби , външна БФК от РVС тръби , улична дъждовна канализация от ПЕ и РVС тръби , направени бяха и шахта въздушник и шахта калник както и ревизионни шахти ф1000 от готови бетонови елементи.

 

 

4. През 2006 г. и 2007 г. фирмата ни беше подизпълнител на обект : “ПЪТ ІІ-99 “ВАРИАНТ АЛЕПУ”” ІІ ЕТАП  с инвеститор ИА “ПЪТИЩА” и главен изпълнител “БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД гр.Бургас.

Бяха изпълнени СМР по изместване на магистрален водопровод ф1020/10 от деривация “ ЯСНА ПОЛЯНА” . Направени бяха връзки с ПЕВП тръби към с.Равадиново , къмпинг “Златна рибка” , база “ Евробилд” и в.с. “ДЮНИ”. Направени бяха шахти за спирателна арматура , въздушници , калници и водомери , включително и монтаж на арматура от ф50 до ф1000. На обекта бяха извършени също така и изкопно – насипни работи , кофражни , армировъчни и бетонови работи .5. В края на 2007 г. “ ТСМ-3” ООД беше подизпълнител на “ АГЕНЦИЯ ЛУКОМ-А БЪЛГАРИЯ”  на обект : “ Изграждане и монтаж на основно заградително съоръжение “ .

Инвеститор на обекта е “ ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. Изградена беше ограда от стоманобетонни елементи с монтирана на нея спирална бариера тип “ЕГОЗА”.


6.През 2008 г. “ТСМ – 3” ООД взе участие като подизпълнител на “ АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” ООД гр. София на обект: “МОЛ БУРГАС ПЛАЗА – търговски и развлекателен комплекс с трафопост и покривен паркинг “  .

Изградени бяха стоманобетонни фундаменти , бяха извършени изкопно – насипни работи , кофражни , армировъчни , бетонови и зидарски работи , бяха положени монолитни бордюри. Бяха изградени площадков водопровод от ПЕВП тръби , площадкова битова канализация от РVС тръби и площадкова дъждовна канализация от канални гофрирани PEHD тръби.

 

 

7. През 2009 г. , като подизпълнител на “АТ Инженеринг 2000” ООД , фирмата ни извърши цялостно изграждане на  обект “Изграждане на магазин за хранителни стоки “PLUS” в ж.к. Меден Рудник”.

Бяха изпълнени изкопно – насипни работи , бетонови , кофражни и армировъчни СМР , зидарски , довършителни работи , изградени бяха вътрешни и външни ВиК комуникации , както и превключването на външните връзки към уличната ВиК мрежа.

 

 

 

8.    От основаването си “ТСМ – 3” ООД гр.Бургас работи като подизпълнител на “БАЛКАНИ – ЛК” ЕООД  на територията на “ ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС “ АД.

Фирмата ни е изпълнявала различни ремонтни дейности  , работела е по отстраняване на пропуски водопроводи и тръбопроводи , реконструкции на сгради и привеждането им в единен фирмен стил , изкопно – насипни работи ,  изграждане на нови канализации и пожарни водопроводи – стоманени и от ПЕВП тръби , подмяна на стари водопроводи с нови ПЕВП тръби.

 

 
Основно меню
Сертификати ТСМ-3 ООД

ТСМ-3 ООД сертификат