Начало Услуги
Услуги
 • строителство , изграждане на сгради и съоръжения;
 • всякакви ремонтни дейности и реконструкция на сгради;
 • топлоизолация и хидроизолация на сгради и съоръжения;
 • изграждане ВиК мрежи – площадкови и улични водопроводи , площадкови и улични канализации ,външни ВиК връзки
 • услуги с механизация;
 • Изкопно насипни дейности;
 • Бетонови работи;
 • Зидарски , мазачески и бояджийски СМР;
 • Полагане на настилки и облицовки;
 • Изолационни дейности;
 • Полагане подмяна и ремонт на водопроводи и канализация;
 • Разрушаване сгради и съоръжения;
 • Услуги със строителна механизация – багер , булдозер, валяк;
 • Транспорт със самосвал;

 

 
Основно меню
Сертификати ТСМ-3 ООД

ТСМ-3 ООД сертификат